< meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />

Dromen

Jan Engelman

Ik sliep niet meer ik kon niet geloven
dat zij het huis verliet de wereld toegedaan
De morgenvogels die al door de takken vlogen
zij hieven 't lentelied te onherroeplijk aan

Toch lag ik hier gebed alleen in dromen
zo van oorspronklijk licht en zielsgeluk vervult
dat bij 't ontwaken niet de luister is ontnomen
aan 't zoet bedrog waarin de nachtgodin ons vult

Gelijk de dood -is dromen beter leven
en 't leven de geringste droom van God
zijn slaapzwaar ademen doet beurtlings beven
de lichte lijnen en de zwarte van ons lot

Ontwaak, ontwaak, en laat uw lippen vragen
"Hoe laat is 't moeder is 't al aan de tijd"?
Geen dag der dagen kan u verder dragen
dan dromen, die de dood het leven wijdt.

Zwaag 2000

Muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar Dromen