Hero's Epitaphe

Jan Engelman

[SHAKESPEARE]
Gerechtigheid, vergeef de dwazen
die van het snelle woord misleid
verguisden wat hier dient beschreid
haar schaduwloze maagdlijkheid.

Vergeef, wanneer het blinde razen,
Dood zelf, dien laster heeft gespaard
voor dit zoet lichaam, opgebaard,
van alle onheil werd bedaard.

In uwen glimlach zij genazen
o Nachtgodin, laat hen begaan,
de rouwklok om dees Schoonheid slaan
die nimmer, nimmer kan vergaan

in pace

Muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar "Hero's Epitaphe"