Speelmansdeuntje

E. J. Potgieter

Het mildste zonneschijntje
Verleent het landschap kleur
Noch geur,
Als 't gulden Rijnsche wijntje,
Den roemer , dien ik beur;-
Wie zou druilen,
Wie zou pruilen,
Die 't zag blaken,
En mogt smaken?
'k Roep tot morgen
Vaarwel aan mijn zorgen,
Als ik druiven-zonlicht speur!

Hoe lokt het uit mijn vedel,-
Veel bloempjes draagt in Mei
De wei,-
Die liedenkens zoo edel,
Dat allerzoetst gevlei:-
"Vlugge lansje"
"Kom een dansje!"
"Aardig zusje!
"Geef mij een kusje!-
En de voetjes
Zij tripp'len al zoetjes,
IJlings zwiert een bonte rei!

Al menig scheepjes-helling
En zoo 't pietje doet,
Ook goed!
Glijdt langs de gladde helling
Van mijn' versleten hoed:-
Oude manneke,-
Nog een kanneke,-
En, mooi-Klaertje!
Nu je vaertje
Niet zal kijven,
Och! laat me bedrijven,
Speelmans knepen zijn ook zoet!

Muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar "Speelmansdeuntje"