Voice Sapete

Jan Engelman

O, gij die weet dat dieper in't azuur
een hemel aanvangt die geen keel beroert
Zing toch dit is het uitgeschreven uur;
uw engel waakt de koude demon loert.

Twee vuren op de neevlen van de nacht
geen dubbelster, doch onberaamt verbond
getuigen blind van d'_aangespannen kracht.
Die neerwaarts woedt en in de leegheid mond

De mensch vergaat, de menschen leven voort,
elk kent zijn spiegel en hij staart er in.
Het grote stromen wordt allengs gehoord,
de vogel vliegt er is een nieuw begin.

Wie ziet d'olijftak op de Ararat
en spreekt met heldre mond de aanvangstaal?
een oude geest maar niet de dagen zat
is eindlijk aan de top van zijn spiraal.

en breekt de harten en de nieren schoon,
vindt staamlend klanken die de eerstling hoort,
ik ben des Vaders en ik ben de Zoon,
aan u de wereld en aan mij het Woord.

Muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar "Voice Sapete"